30 mei 2019

Trompper Optiek Golden Tenloop laat ook anderen bewegen…

Traditiegetrouw schenkt AV De Koplopers elk jaar een deel van de inschrijfgelden van de Golden Tenloop aan een goed doel. Dit jaar gaat onze donatie naar de Alzheimer Stichting Afdeling Delft-Westland-Oostland.  De cheque van € 1000,00 wordt voor de start van de 10 kilometer symbolisch overhandigd.

De lokale afdeling van de Alzheimerstichting ontvangt deze donatie om professioneel voorlichting te kunnen geven in kantines, buurthuizen en allerlei instellingen waar geen beamers, schermen en laptops voorhanden zijn. De Alzheimerstichting geeft die voorlichting om mensen symptomen van dementie te laten leren herkennen, en te leren hoe daar mee om te gaan. Doel is om daarmee onze samenleving ‘dementievriendelijk’ te maken. Als bijvoorbeeld trainers of leden van je club deze voorlichting gehad hebben, zijn ze beter in staat om clubgenoten met beginnende dementie zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen laten sporten.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later volgen problemen met denken en taal, veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven. In Nederland hebben zo’n 250.000 mensen dementie; door de vergrijzing is dit aantal in 2050 mogelijk 500.000. Wilt u meer weten, of een voorlichting krijgen over dementie, raadpleeg dan de website www.alzheimer-nederland.nl.

 Vanaf 2015 is AV De Koplopers een duurzame samenwerking aangegaan met vier Delftse maatschappelijke instellingen waarbij we financiële steun combineren met vrijwilligersinzet. Naast de Alzheimerstichting  Afdeling Delft-Westland-Oostland, betreft dat de Stichting Vrienden van de Bieslandhof, Zorgboerderij BuitenGewoon, en het Herman Broerencollege dat zich richt op kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en hen voorbereidt op een eigen plaats in de maatschappij. Binnen die samenwerking zoeken we gezamenlijk ook naar nieuwe synergie tussen de instellingen. Bijvoorbeeld door de leerlingen van het Herman Broerencollege en Koplopers een lunch te laten verzorgen voor bewoners van de Bieslandhof. Jaarlijks maken De Koplopers samen met onze vier maatschappelijke instellingen een activiteitenprogramma. Dat bestaat uit activiteiten waar onze leden bij gaan helpen, of projecten die we met bijdragen uit de Trompper Optiek Golden Tenloop en de Kopjeslopen mede mogelijk maken.